RATIOANALYSE CEUTERICK INVEST Comm. VA

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2020-06-30 0.441.790.12-0.01
2019-06-30 0.441.800.11-0.01
2018-06-30 0.461.850.09-0.01
2017-06-30 0.491.960.08-0.01
2016-06-30 0.522.070.070.00
2015-06-30 0.532.140.05-0.01
2014-06-30 0.562.270.04-0.00
2013-06-30 0.582.400.03-0.01
2012-06-30 0.612.530.02-0.02

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.