RATIOANALYSE RE INVEST REAL ESTATE NV

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2021-06-30 1.001191.83422.20-0.00
2020-06-30 0.652.858.39-0.04
2019-06-30 0.693.182246.92-0.00
2018-06-30 0.9212.4947.88-0.01
2017-06-30 0.411.70?-0.04
2016-06-30 0.401.667709.140.01
2015-06-30 0.381.60231.180.01
2014-06-30 0.301.4241.48-0.00
2013-06-30 0.341.5244.130.04
2012-06-30 0.231.3191.930.01

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.