RATIOANALYSE TIBCO SOFTWARE NV

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2020-11-30 0.723.533.530.04
2019-11-30 0.764.124.120.04
2018-11-30 0.764.184.180.05
2017-11-30 0.815.145.140.04
2016-11-30 0.713.413.390.05
2015-11-30 ????
2014-11-30 ????
2013-11-30 ????
2012-11-30 ????
2011-11-30 ????
2010-11-30 ????
2009-11-30 0.602.482.460.07
2008-11-30 0.461.871.850.09
2007-11-30 0.502.011.960.10
2007-11-30 ????

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.