RATIOANALYSE DE CLIPPELE - BRUYAUX - NAETS, NOTAIRES ASSOCIÉS EVENALS NOTABEL, NOTAIRES ASSOCIÉS

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2020-10-31 0.021.021.020.02
2019-10-31 0.021.021.020.02
2018-10-31 0.031.031.030.03
2017-10-31 0.011.011.000.04
2016-10-31 0.011.011.000.06
2015-10-31 0.031.031.020.05
2014-10-31 0.081.081.050.01
2013-10-31 0.091.101.070.05
2012-10-31 0.061.061.030.11

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.