RATIOANALYSE ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2020-12-31 0.784.564.480.04
2019-12-31 0.835.775.640.03
2018-12-31 0.856.566.480.04
2017-12-31 0.888.308.340.05
2016-12-31 0.888.478.440.04
2015-12-31 0.877.737.710.04
2014-12-31 0.846.236.110.06
2013-12-31 0.804.994.700.03
2013-12-31 0.804.994.700.03
2012-12-31 0.764.123.840.17

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.