RATIOANALYSE BRINK'S DIAMOND AND JEWELRY SERVICES BVBA

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2020-12-31 0.552.231.25-0.26
2019-12-31 0.572.301.180.01
2018-12-31 0.652.831.37-0.06
2017-12-31 0.632.690.98-0.16
2016-12-31 0.672.991.01-0.14
2015-12-31 0.713.471.13-0.02
2014-12-31 0.723.521.02-0.10
2013-12-31 0.764.190.99-0.04
2012-12-31 0.753.961.02-0.13

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.