RATIOANALYSE ANSUL NV

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2020-12-31 0.784.491.250.10
2020-12-31 0.784.491.250.10
2019-12-31 0.784.571.170.11
2019-12-31 0.784.571.170.11
2019-12-31 0.784.571.170.11
2019-12-31 0.784.571.170.11
2018-12-31 0.713.450.820.11
2018-12-31 0.713.450.820.11
2017-12-31 0.693.260.850.11
2017-12-31 0.693.260.850.11
2016-12-31 0.673.020.880.11
2016-12-31 0.673.020.880.11
2015-12-31 0.662.900.840.11
2015-12-31 0.662.900.840.11
2014-12-31 0.632.710.810.11
2014-12-31 0.632.710.810.11
2013-12-31 0.602.500.990.09
2013-12-31 0.602.500.990.09
2012-12-31 0.632.691.030.11

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.