RATIOANALYSE LES EDITIONS PUBLI - RAPPORT BVBA

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2020-12-31 -7.920.110.11-1.23
2019-12-31 -3.260.230.23-0.62
2018-12-31 -1.730.370.360.80
2017-12-31 -8.690.100.10-1.17
2016-12-31 -6.550.130.13-0.02
2015-12-31 -12.430.070.07-2.62
2014-12-31 -12.580.070.06-7.98
2013-12-31 -3.400.230.22-2.98
2012-12-31 -1.080.480.47-1.59

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.