RATIOANALYSE BELGONUCLEAIRE NV

terug naar bedrijfsfiche
einde boekjaarsolvabiliteit Isolvabiliteit IIliquiditeitrentabiliteit
2020-09-30 1.42-2.37235.1614.94
2020-09-30 1.42-2.37235.1614.94
2019-09-30 0.9212.7199.18-1.22
2019-09-30 0.9212.7199.18-1.22
2018-09-30 ????
2018-09-30 ????
2017-09-30 ????
2017-09-30 ????
2016-09-30 ????
2016-09-30 ????
2015-09-30 ????
2015-09-30 ????
2014-09-30 ????
2014-09-30 ????
2013-09-30 ????
2013-09-30 ????
2012-09-30 ????
2012-09-30 ????

Voeg deze onderneming toe aan je watchlist en ontvang een e-mail bij elke publicatie van deze onderneming in het Belgisch Staatsblad.

Solvabiliteit I

Eigen vermogen / Totaal vermogen ( 10/15 / 10/49 )

Solvabiliteit II

Totaal vermogen / Schulden ( 10/49 / 10/49 )

Rentabiliteit

Winst/verlies vh boekjaar (9904) / Totaal activa (20/58)

Current ratio

Current ratio of Liquiditeitsratio in ruime zin
( Vlottende activa [29/58] - vorderingen op meer dan 1 jaar [29]) / (schulden op ten hoogste 1 jaar [42/48] + overlopende rekeningen passiva [492/3] )
De current ratio moet groter zijn dan 1. Indien de current ration klainer is dan 1, kan de onderneming in liquiditeitsproblemen komen. Een current ratio van 1.2 - 1.3 blijkt een gezonde situatie.